Privacy

Herman Vonk – Paranormaal medium

Gevestigd aan:
Schubertlaan52
7002MC Doetinchem

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.hermanvonk.com
Herman Vonk
Schubertlaan 52
7002MC Doetinchem
Telefoon: 0314 361739

Herman Vonk is de Functionaris Gegevensbescherming Herman Vonk –  paranormaal medium.
Hij is te bereiken via het contactformulier of telefoonnummer.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Paranormaal medium Herman Vonk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN
Paranormaal medium Herman Vonk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Paranormaal medium Herman Vonk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Paranormaal medium Herman Vonk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paranormaal medium Herman Vonk) tussen zit.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Spirituele praktijk de Vonk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
de website van Spirituele praktijk maakt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Claudia Rietman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Lees het : Cookiebeleid

Zie voor toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paranormaal Medium Herman Vonk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek.

Paranormaal Medium Herman Vonk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paranormaal Medium Herman Vonk via het contactformulier.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Paranormaal Medium Herman Vonk neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paranormaal Medium Herman Vonk via het contactformulier.

AFSPRAAK MAKEN
Een afspraak maken doet u telefonisch door mij te bellen op onderstaand nummer.

Praktijk : 0314 – 36 17 39
Mobiel: 06 – 408 515 70

MEER INFORMATIE VRAGEN
Indien u meer informatie wenst over bijv. hoe een consult werkt of wat het tarief is , dan kunt u mij het beste gewoon even bellen.
Indien u mij een email stuurt vermeld dan aub ook even uw telefoonnummer.
Dan kan ik u telefonisch te woord staan.

 • Consulten vinden plaats in mijn praktijk.
  maar kan desgewenst ook plaatsvinden bij u thuis.
  Let wel dat er dan reiskosten bij kunnen komen ( € 0,35).
 • Alle consulten/ behandelingen dienen per keer direct af te rekenen.
  Uitzonderingen: Fotobehandelingen, videoconsulten, telefonische consulten.
  Deze betaald u in het vooruit via een betaalverzoek.
 • Hoe lang een consult duurt is mede afhankelijk van uw vragen, een consult duurt minimaal /gemiddeld 60 minuten maar kan ook uitlopen.
  De tijd dat het langer duurt dient u evenredig bij te betalen.
  Houdt u daar aub rekening mee.
 • Indien u een huiskameravond / groeps afspraak of zaalavond organiseerd :
  – Huiskameravond / groepen : min. 5 personen en max. 8 personen
  – Zaalavonden : Organisaties, bedrijven etc. tegen afgesproken tarief voor de avond.
 • Komt u op de afspraak met meer dan 1 persoon, dat wil zeggen uzelf en bijv.een vriend/vrienin die ook vragen heeft, dient deze persoon zelf ook een afspraak te plannen.
  Het is niet mogelijk een consult te delen en ieder 30 minuten te doen in deze afspraak.
 • Groepjes tot en met 4 personen per afspraak geld ook het normaal tarief per uur per persoon, het is niet mogelijk om korte consulten af te spreken tegen half tarief hier zijn echt huiskameravonden voor bedoeld.

ZAKELIJKE VRAGEN
Deze vragen worden alleen beantwoord in een consult in de praktijk.
Voor zakelijke aangelegenheden geld een zakelijk tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.

Wat wordt ook als zakelijk gezien:

 • Het opsporen van aardstralen op een terrein waar een (prive)woning komt te staan.
 • Koop of verkoop v.e. (prive)woning/ pand.
 • Een huisreiniging v.e. zakelijk pand.

REISKOSTEN
Als er is afgesproken dat ik naar u toe kom houdt u dan rekening met de reiskosten a € 0,35 per km.
Indien van toepassing kan er sprake zijn van een parkeerkostenvergoeding.

FOTOS LEZEN
Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u degene van wie de foto is a.u.b. om toestemming vragen ?
Kinderen kunnen heel gevoelig reageren als u besluit haar of zijn foto te laten lezen.
Ze kunnen hier heftig over reageren, u komt immers in hun prive wereld.
Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid
is tot ons te spreken.
Geen afgeknipte of afgescheurde foto’s deze worden NIET gelezen.

Heeft u verder nog vragen over het lezen van foto’s neemt u dan even contact op.

ALCOHOL EN DRUGS
Het is niet toegestaan om alcohol of drugs te consumeren voor of tijdens een consult, behandeling, spirituele avond of andere dienst die ik aanbied.
Het gebruik van alcohol/ drugs beïnvloed namelijk het consult, behandeling etc. ten nadele voor uzelf.
Als ik het niet verantwoord vind staat het mij toe om het consult, behandeling, avond of andere dienst die u heeft afgesproken ter plekke nog te weigeren of af te breken.
U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.

MEDICIJNEN
Indien u medicatie gebruikt is het belangrijk dat u weet dat als u medicatie neemt voor uw geestelijk welzijn dat deze het verloop van het consult kunnen beinvloeden.
Het is bekend dat bepaalde medicatie uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beinvloeden.
Het staat mij toe, indien ik dit nodig acht een consult, behandeling, avond etc. om bovengenoemde redenen te weigeren of af te breken, indien ik het niet of niet meer verantwoord acht.
U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consultof behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.

Voor de rest ga ik er vanuit dat u zich bij mij in de praktijk netjes en corect zult gedragen.

Voor de rest zijn naast bovengenoemde voorwaarden ook alle voorwaarden van toepassing die ik met u op andere wijze afspreek (mondeling, telefonisch of per mail) .

× Stuur een whatsapp