Alg. Voorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Paranormaal medium Herman Vonk.
Met het aangaan van een behandeling, consult, of andere dienst van mijn praktijk gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor uw eigen risico.

Een deel van de behandelingen die in mijn praktijk worden aangeboden, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Ik wil u er graag op attenderen dat ik in geen enkele wijze een vervanging ben voor uw arts en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/of geestelijke klachten dan wordt u verzocht u om dit dan ook dit eerst met uw eigen arts en/of specialist te bespreken.
Een ander deel van de behandelingen zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website) en persoonlijke(levenservaringen).
Het is dan uw eigen keuze en verantwoordelijkheid of u een consult en/of behandeling wilt aangaan en/of u wat doet met de resultaten van een consult en/of behandeling.

Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden zoals genoemd in de disclaimer van toepassing.

AFSPRAAK MAKEN
Een afspraak maken doet u telefonisch door mij te bellen op onderstaand nummer.

Praktijk : 0314 – 36 17 39
Mobiel: 06 – 408 515 70

MEER INFORMATIE VRAGEN
Indien u meer informatie wenst over bijv. hoe een consult werkt of wat het tarief is , dan kunt u mij het beste gewoon even bellen.
Indien u mij een email stuurt vermeld dan aub ook even uw telefoonnummer.
Dan kan ik u telefonisch te woord staan.

 • Consulten vinden plaats in mijn praktijk.
  maar kan desgewenst ook plaatsvinden bij u thuis.
  Let wel dat er dan reiskosten bij kunnen komen ( € 0,35).
 • Alle consulten/ behandelingen dienen per keer direct af te rekenen.
  Uitzonderingen: Fotobehandelingen, videoconsulten, telefonische consulten.
  Deze betaald u in het vooruit via een betaalverzoek.
 • Hoe lang een consult duurt is mede afhankelijk van uw vragen, een consult duurt minimaal /gemiddeld 60 minuten maar kan ook uitlopen.
  De tijd dat het langer duurt dient u evenredig bij te betalen.
  Houdt u daar aub rekening mee.
 • Indien u een huiskameravond / groeps afspraak of zaalavond organiseerd :
  – Huiskameravond / groepen : min. 5 personen en max. 8 personen
  – Zaalavonden : Organisaties, bedrijven etc. tegen afgesproken tarief voor de avond.
 • Komt u op de afspraak met meer dan 1 persoon, dat wil zeggen uzelf en bijv.een vriend/vrienin die ook vragen heeft, dient deze persoon zelf ook een afspraak te plannen.
  Het is niet mogelijk een consult te delen en ieder 30 minuten te doen in deze afspraak.
 • Groepjes tot en met 4 personen per afspraak geld ook het normaal tarief per uur per persoon, het is niet mogelijk om korte consulten af te spreken tegen half tarief hier zijn echt huiskameravonden voor bedoeld.

ZAKELIJKE VRAGEN
Deze vragen worden alleen beantwoord in een consult in de praktijk.
Voor zakelijke aangelegenheden geld een zakelijk tarief, vraag u hierna als u een afspraak wenst.

Wat wordt ook als zakelijk gezien:

 • Het opsporen van aardstralen op een terrein waar een (prive)woning komt te staan.
 • Koop of verkoop v.e. (prive)woning/ pand.
 • Een huisreiniging v.e. zakelijk pand.

REISKOSTEN
Als er is afgesproken dat ik naar u toe kom houdt u dan rekening met de reiskosten a € 0,35 per km.
Indien van toepassing kan er sprake zijn van een parkeerkostenvergoeding.

FOTOS LEZEN
Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid.
Wilt u degene van wie de foto is a.u.b. om toestemming vragen ?
Kinderen kunnen heel gevoelig reageren als u besluit haar of zijn foto te laten lezen.
Ze kunnen hier heftig over reageren, u komt immers in hun prive wereld.
Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid
is tot ons te spreken.
Geen afgeknipte of afgescheurde foto’s deze worden NIET gelezen.

Heeft u verder nog vragen over het lezen van foto’s neemt u dan even contact op.

ALCOHOL EN DRUGS
Het is niet toegestaan om alcohol of drugs te consumeren voor of tijdens een consult, behandeling, spirituele avond of andere dienst die ik aanbied.
Het gebruik van alcohol/ drugs beïnvloed namelijk het consult, behandeling etc. ten nadele voor uzelf.
Als ik het niet verantwoord vind staat het mij toe om het consult, behandeling, avond of andere dienst die u heeft afgesproken ter plekke nog te weigeren of af te breken.
U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.

MEDICIJNEN
Indien u medicatie gebruikt is het belangrijk dat u weet dat als u medicatie neemt voor uw geestelijk welzijn dat deze het verloop van het consult kunnen beinvloeden.
Het is bekend dat bepaalde medicatie uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beinvloeden.
Het staat mij toe, indien ik dit nodig acht een consult, behandeling, avond etc. om bovengenoemde redenen te weigeren of af te breken, indien ik het niet of niet meer verantwoord acht.
U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consultof behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.
Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.

Voor de rest ga ik er vanuit dat u zich bij mij in de praktijk netjes en corect zult gedragen.

Voor de rest zijn naast bovengenoemde voorwaarden ook alle voorwaarden van toepassing die ik met u op andere wijze afspreek (mondeling, telefonisch of per mail) .

× Stuur een whatsapp